Facebook logo Youtube logo

Hospicium Dobrego Samarytanina

Hospicium Dobrego Samarytanina

Przekaż 1%

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, wystarczy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000026380, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1%.

Zrób przelew

Dla Twojej wygody udostępniamy dwa numery kont, na które można wpłacać datki.
Nasi podopieczni będą zadowoleni nawet z symbolicznej wpłaty.
PeKaO S.A., Lublin, ul. Królewska 1, nr 25 1240 1503 1111 0000 1753 5131

Zostań Wolontariuszem

Wolontariat hospicyjny bierze bezinteresowny udział w realizacji wszechstronnej pomocy człowiekowi ciężko choremu. Współudział wolontariusza w opiece hospicyjno-paliatywnej może być realizowany poprzez: pomoc w pielęgnacji chorych (towarzyszenie, karmienie, czynności pielęgnacyjne, wspólna modlitwa), wspieranie rodzin chorych itp. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, napisz: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl

Rejestracja:
81 534 81 49
508 344 995

Hospicjum Dobrego Samarytanina 2021. Do góry