Facebook logo Youtube logo

Hospicium Dobrego Samarytanina

Hospicium Dobrego Samarytanina

Informacje dla chorego

Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby.

Objęcie opieką:

Hospicjum stacjonarne

Wiąże się z całodobowym pobytem pacjenta w hospicjum. Przeznaczone dla pacjentów, którzy wymagają stałej opieki medycznej, której nie można zapewnić w warunkach domowych. Zapewniamy opiekę lekarską, pielęgniarską, pomoc psychologa, fizjoterapeuty i kapelana. W chwili obecnej Hospicjum Dobrego Samarytanina posiada 20 łóżek.

Hospicjum domowe

Dla chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, pragnących przebywać we własnym domu. Pacjenci odwiedzani są przez lekarzy (2 wizyty w miesiącu), pielęgniarki (minimum 2 razy w tygodniu) oraz według potrzeb: psychologa, fizjoterapeuty i kapelana.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

  1. Skierowanie do Hospicjum wystawione przez lekarza rodzinnego lub prowadzącego
  2. Dowód osobisty chorego (do wglądu)
  3. Dowód ubezpieczenia (legitymacja emeryta/rencisty ZUS/KRUS, RMUA, zaświadczenie o zatrudnieniu)
  4. Karta informacyjna leczenia szpitalnego

Warunkiem objęcia pacjenta opieką przez Hospicjum jest jego wcześniejsze zarejestrowanie.

Zarejestrować osobę może:

  • chory osobiście
  • rodzina chorego
  • inne osoby działające z upoważnienia chorego
  • inni pracownicy opieki zdrowotnej

Rejestracja:

PON-PT 8:00 – 15:00

81 534 81 49 wew. 10

tel kom.508 344 995

Zapraszamy do obejrzenia filmów na temat naszego hospicjum

Przyjęcie do hospicjum

Problematyka bólu

Duchowość w hospicjum

Opieka nad pacjentem nieprzytomnym

Opieka nad pacjentem leżącym

Towarzyszenie w agonii

Opieka domowa

 

 

Rejestracja:
81 534 81 49
508 344 995

Hospicjum Dobrego Samarytanina 2021. Do góry