Facebook logo Youtube logo

Hospicium Dobrego Samarytanina

Hospicium Dobrego Samarytanina

II Bieg Charytatywny "Biegnij dla Hospicjum" na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie

“Bieg dla hospicjum” to projekt, który narodził się w 2015 roku i był pomysłem studentów kierunku praca socjalna, studiujących w warunkach zamkniętych Aresztu Śledczego w Lublinie. Studenci będący za murami w ramach działań socjalnych prowadzonych przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, włączyli się w niesienie pomocy potrzebującym.
Ta piękna inicjatywa powróciła w drugiej edycjii, dzięki doskonałej współpracy z Aresztem Śledczym oraz KUL-em. Tak jak to odbyło się 3 lata temu, także obecnie pieniądze zebrane od sponsorów wspomogą naszą placówkę.

Wśród startujących, poza grupą osadzonych, znaleźli się także studenci i wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast lubelską jednostkę penitencjarną reprezentował kpt. Emil Winiarczyk. Wsparcia i dopingu udzielali m.in. Prezes Hospicjum ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Pani Ewa Batorska – członek Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, Pan  Bartosz Rybak – doradca Wojewody Lubelskiego, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Polonią, Pan Leszek Daniewski – dyrektor MPWiK w Lublinie (sponsor)  oraz ppłk Jacek Zwierzchowski - zastępca dyrektora AŚ w Lublinie.
Zarówno przed rozpoczęciem biegu jak i jego trakcie, panowała doskonała atmosfera, a świadomość jego celu dodawała zawodnikom wielkiej pozytywnej energii. Dość powiedzieć, że najlepszy ze startujących przebiegł w godzinę niemal 15 kilometrów, a większości uczestników udało się przekroczyć granicę 10 kilometrów. Stało się tak pomimo ograniczonych możliwości treningowych.

W tym miejscu należą się także gorące podziękowania dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do zrealizowania tego szczytnego projektu. Dziękujemy współorganizatorom, a więc Aresztowi Śledczemu oraz Instytutowi Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, wszystkim sponsorom, którzy wsparli nas finansowo, a przede wszystkim uczestnikom - a więc oosadzonym, pracownikom i studentom KUL za ten wielki trud. Cieszymy się, że wszyscy uczestnicy tego projektu zadeklarowali chęć uczestnictwa w jego kolejnych edycjach.

 

<< Wróć do poprzedniej strony

Rejestracja:
81 534 81 49
508 344 995

Hospicjum Dobrego Samarytanina 2022. Do góry