Zarząd i Statut
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, w którym członkowie działają na zasadach 100% Wolontariatu:
Prezes Zarządu – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Wiceprezes – dr n. med. Łukasz Wiśniowski
Skarbnik – mgr Ewa Batorska
Członek Zarządu – ks. dr hab. Jarosław Jęczeń prof. KUL
Członek Zarządu – dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Członek Zarządu – mgr Monika Zając
Kierownictwo Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej:
Kierownik – mgr Teresa Jóźwiak
Lekarz Naczelny – lek. med. Mariusz Sałamacha
Pielęgniarka koordynująca Oddział A – mgr Agnieszka Golec
Pielęgniarka koordynująca Oddział B – Urszula Marchewka
Statut Hospicjum Dobrego Samarytanina
Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi Stowarzyszenia jest możliwe pod poniższym linkiem po wpisaniu numeru KRS https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl