Facebook logo Youtube logo

Hospicium Dobrego Samarytanina

Hospicium Dobrego Samarytanina

       

 

 

 

 

  Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych  „ Hospicjum Dobrego Samarytanina ”w Lublinie w okresie 01.05.2020 – 31.08.2021 r. realizuje UMOWĘ nr Covid-19.02.03.49 O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Otrzymane w ramach grantu środki finansowe w kwocie 191 015,04 zł ( słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy piętnaście złotych cztery grosze ) wykorzystane zostały na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń medycznych i opiekuńczych pacjentom przebywającym w Hospicjum Stacjonarnym. Dzięki nim podniesiono jakość opieki świadczonej terminalnie chorym oraz zapewniono bezpieczeństwo personelowi w czasie pandemii Covid-19.

                  Zarząd  LTPCH Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie , nasi pacjenci  oraz pracownicy wyrażają swoje serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.

 

Nasz numer KRS 0000026380

A teraz kilka słów o nas

Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby.

Opieka hospicyjna jest nieodpłatna.

Opiekę hospicyjną niosą lekarze, pielęgniarki, duchowny, psycholog, fizjoterapeuta, masażysta-rehabilitant, pracownik socjalny oraz odpowiednio przeszkoleni wolontariusze.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Właścielem Hospicjum Dobrego Samarytanina jest Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. Pracą Hospicjum kieruje zarząd na zasadzie wolontariantu (tj. nieodpłatnie).

 

Przyjęcie do Hospicjum Dobrego Samarytanina

Jak wygląda życie codzienne w hospicjum? Jaką rolę odgrywają wolontariusze oraz jak dbamy o naszych pacjentów? Na te oraz na wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu filmów o naszym hospicjum. Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczacego przyjęcia pacjenta do naszego hospicjum. Pozostałe filmy mozna zobaczyć bezpośrednio na naszym kanale YouTube.

 

Program opieki paliatywnej 

Obecnie wdrożony został program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym dla mieszkanców Lublina. W ramach programu można ubiegać się o bezpłatne objecie opieką w naszej placówce. O włączeniu osób do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy przyjmowani będą do momentu osiągnięcia limitu osób.

Wiecej informacji pod nr tel. 81 534 81 49 wew. 10

Program finansowany przez Gminę Lublin

 

Nasze zadania:

  • zwalczanie bólu 
  • profilaktyka i opanowywanie objawów towarzyszących (nudności, wymioty, obstrukcje, gorączka itp.) 
  • pomoc rodzinie w opiece nad chorym 
  • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych pacjenta 
  • wspieranie rodzin w okresie żałoby 
  • wspomaganie socjalne

Prowadzimy opiekę:

  • w Hospicjum stacjonarnym (ul. Bernardyńska)
  • w Zespole Opieki Domowej  
  • w Poradni Medycyny Paliatywnej

Zostań wolontariuszem!

Nasze sentencje:

Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić
Jan Paweł II

Kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. Blisko niego.
Jan Paweł II

Dobrą rzeczą jest dawać, gdy nas proszą, ale lepszą tak czynić, gdy niczego od nas nie żądają
Gibran

Rejestracja:
81 534 81 49
508 344 995

Hospicjum Dobrego Samarytanina 2022. Do góry