Hospicjum Domowe
Informacje dla chorego

Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby.

W hospicjum domowym obejmujemy naszą opiekę Pacjentów w miejscu ich zamieszkania. Pacjenci odwiedzani są przez lekarzy, pielęgniarki oraz według potrzeb: psychologa, fizjoterapeuty i kapelana.

Personel hospicjum domowego jest dostępny całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod telefonem, w razie potrzeby udzielając porad, bądź składając wizyty w domu chorego.

Hospicjum dobrego Samarytanina w Lublinie udziela świadczeń opieki paliatywno/hospicyjnej osobom dorosłym na terenie Miasta Lublin, Powiatu Lubelskiego, Miasta Świdnik i Powiatu Świdnickiego.

Lekarze i pielęgniarki Hospicjum domowego udzielają informacji telefonicznej w dniach pon.-piąt. w godz. 7.00-8.00

Dodatkowo posiadamy możliwość wsparcia chorego przebywającego w domu w łóżka rehabilitacyjne, wózki, chodziki, koncentratory tlenu, ssaki medyczne.

OPIEKA HOSPICYJNA JEST NIEODPŁATNĄ FORMĄ POMOCY
Hospicjum domowe
Zasady przyjęcia

Do opieki w warunkach domowych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie):

 • cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby nowotworowej w jej schyłkowym
  stadium, a więc po zakończeniu leczenia przyczynowego oraz zaawansowanym owrzodzeniu odleżyn,
 • chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia – łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba,
 • chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach.

Warunkiem objęcia pacjenta opieką przez Hospicjum jest jego wcześniejsze zarejestrowanie. Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 • Skierowanie do Hospicjum Domowego wystawione przez lekarza rodzinnego lub prowadzącego,
 • Dowód osobisty chorego (do wglądu),
 • Dowód ubezpieczenia (legitymacja emeryta/rencisty ZUS/KRUS, RMUA, zaświadczenie o
  zatrudnieniu),
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca rozpoznanie choroby nowotworowej.
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Hospicjum w pokoju 104 w godz. 8.00-14.30, albo przesłać w formie elektronicznej na adres hospicjum-samarytanin@wp.pl Rejestracji pacjenta może dokonać Rodzina pacjenta lub osoba do tego upoważniona. Szczegółowe informacje na temat opieki oraz rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu 81 534 81 49 wew. 10 / 508 344 995
Rejestracja czynna:
Poniedziałek – piątek
8:00 – 14:30
Nr telefonu: