Wolontariat medyczny

Zostań Wolontariuszem
I Ty możesz zostać
Dobrym Samarytaninem!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Wolontariatu Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Jeśli czujesz, że chcesz nam pomóc w opiece nad naszymi Pacjentami, ale nie wiesz na czym polega praca wolontariusza hospicjum? Masz obawy czy masz odpowiednie kwalifikacje? Czy sobie poradzisz? Napisz do nas i umów się na spotkanie z Koordynatorem. Wspólnie porozmawiamy i pokażemy Ci istotę ruchu hospicyjnego i rolę Wolontariusza.
Wolontariat

W zgłoszeniu prosimy o poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Doświadczenie w wolontariacie i wolontariacie hospicyjnym (nie jest to warunek konieczny)
 • Doświadczenie opiece na osobami chorymi leżącymi (nie jest to warunek konieczny)
 • Numer telefonu
 • Motywację do pracy w naszym hospicjum
 • Forma wolontariatu: wolontariat medyczny/wolontariat akcyjny/modlitewny
Pamiętaj!

Wolontariuszem Hospicjum może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą w ramach szkolnych kół wolontariatu podejmować współprace na uzgodnionych z Koordynatorem warunkach i w uzgodnionym zakresie.

Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podejmować wolontariat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w uzgodnieniu z Koordynatorem oraz za zgodą psychologa.

Wolontariat
Koordynator Wolontariatu
Paweł Snopek
Wolontariat medyczny

Kierowany jest do osób, które chciałyby pomagać bezpośrednio przy naszych Podopiecznych.

Do zadań wolontariusza medycznego należą w szczególności:

 • towarzyszenie chorym oraz ich rodzinom,
 • czytanie chorym,
 • towarzyszenie chorym podczas spaceru na terenie hospicjum,
 • pomoc w przygotowaniu napojów i posiłków dla chorych,
 • pomoc pielęgniarkom, opiekunom medycznym lub salowym w karmieniu chorych,
 • pomoc pacjentom wykonywaniu toalet,
 • czuwanie przy umierającym,
 • pomaganie w czynnościach porządkowych na oddziale opieki paliatywnej m.in. w
  poskładaniu bielizny osobistej i pościelowej,
 • wykonywanie inne czynności pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, pielęgniarek,
  koordynatora wolontariatu lub innych pracowników Hospicjum,
 • pomaganie w organizowaniu imprez i świąt hospicyjnych, koncertów charytatywnych,
 • zebrań wolontariuszy odbywających się z udziałem pacjentów i ich bliskich,
  na prośbę chorego wspieranie modlitwą.

Zapewniamy opiekę doświadczonych Wolontariuszy, a także wsparcie personelu medycznego. Rok rocznie organizujemy specjalistyczne szkolenie przygotowujące do posługi naszym chorym. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo podczas rozmowy z Koordynatorem Wolontariatu.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza, wybierając „Wolontariat medyczny”.

Wolontariat w hospicjum
Wolontariat w hospicjum