Wolontariat akcyjny

Zostań Wolontariuszem
I Ty możesz zostać
Dobrym Samarytaninem!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Wolontariatu Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Jeśli czujesz, że chcesz nam pomóc w opiece nad naszymi Pacjentami, ale nie wiesz na czym polega praca wolontariusza hospicjum? Masz obawy czy masz odpowiednie kwalifikacje? Czy sobie poradzisz? Napisz do nas i umów się na spotkanie z Koordynatorem. Wspólnie porozmawiamy i pokażemy Ci istotę ruchu hospicyjnego i rolę Wolontariusza.
Wolontariat

W zgłoszeniu prosimy o poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Doświadczenie w wolontariacie i wolontariacie hospicyjnym (nie jest to warunek konieczny)
 • Doświadczenie opiece na osobami chorymi leżącymi (nie jest to warunek konieczny)
 • Numer telefonu
 • Motywację do pracy w naszym hospicjum
 • Forma wolontariatu: wolontariat medyczny/wolontariat akcyjny/modlitewny
Pamiętaj!

Wolontariuszem Hospicjum może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą w ramach szkolnych kół wolontariatu podejmować współprace na uzgodnionych z Koordynatorem warunkach i w uzgodnionym zakresie.

Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podejmować wolontariat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w uzgodnieniu z Koordynatorem oraz za zgodą psychologa.

Wolontariat
Koordynator Wolontariatu
Paweł Snopek
Wolontariat akcyjny

Kierowany jest do osób, które chciałyby wykorzystać swój wolny czas pomagając Nam w organizowaniu funduszy rzecz naszego Hospicjum oraz akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa naszego powiatu.

Do zadań wolontariusza akcyjnego należą w szczególności:

  • włączanie się w organizację, przygotowanie i realizację eventów charytatywnych na rzecz
  Hospicjum,

 • włączanie się w organizację i przygotowanie uroczystości w hospicjum tj. Jubileusz, Wigilia, Odpust w kaplicy hospicyjnej, Pola Nadziei,
 • udział w kwestach na rzecz naszego hospicjum,
 • pomoc w tworzeniu wystroju okazjonalnego na salach chorych np. na święta itp.,
 • pomoc w tworzeniu naszej strony internetowej,
 • pomoc w przygotowaniu i rozprowadzaniu ulotek, plakatów i innych materiałów
  informacyjnych dotyczących naszej działalności,
 • pomoc w pracach porządkowych na terenie hospicjum.
  • Naszym Partnerem jest lubelska drużyna koszykarska POLSKI CUKIER PSZCZÓŁKA START LUBLIN, na meczach której organizujemy zbiórki publiczne na nasze cele statutowe. Wolontariusze oprócz uczestnictwa w akcji mają możliwość obejrzenia meczu z trybun.

   Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza, wybierając „Wolontariat akcyjny”.

Wydarzenia w Hospicjum
Wolontariat w hospicjum