Poradnia medycyny paliatywnej
Obecnie wdrożony został program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym dla mieszkańców Lublina.

W ramach programu można ubiegać się o bezpłatne objecie opieką w naszej placówce. O włączeniu osób do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy przyjmowani będą do momentu osiągnięcia limitu osób.

Program jest finansowany przez Gminę Lublin
Więcej informacji pod nr telefonu:
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Poradnia przeznaczona jest dla chorych, których stan ogólny jest stabilny, którzy mogą przybyć do poradni sami lub, którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu. Świadczenia w poradni medycyny paliatywnej obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu w domu chorego.

OPIEKA HOSPICYJNA JEST NIEODPŁATNĄ FORMĄ POMOCY
Warunkiem objęcia pacjenta opieką przez Hospicjum jest jego wcześniejsze zarejestrowanie. Dokumenty wymagane przy rejestracji:
  • Skierowanie do Poradni Medycyny Paliatywnej wystawione przez lekarza rodzinnego lub prowadzącego
  • Dowód osobisty chorego (do wglądu)
  • Dowód ubezpieczenia (legitymacja emeryta/rencisty ZUS/KRUS, RMUA, zaświadczenie o zatrudnieniu)
  • Karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca rozpoznanie choroby nowotworowej
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Hospicjum w pokoju 104 w godz. 8.00-14.30, albo przesłać w formie elektronicznej na adres hospicjum-samarytanin@wp.pl Rejestracji pacjenta może dokonać Rodzina pacjenta lub osoba do tego upoważniona. Szczegółowe informacje na temat opieki oraz rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu 81 534 81 49 wew. 10 / 508 344 995
Ks. prof. Mirosław Kalinowski o Hospicjum
O działalności Hospicjum Dobrego Samarytanina opowiada Prezes Zarządu – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz lekarz naczelny – lek. med. Mariusz Sałamacha.
Hospicjum Dobrego Samarytanina