Hospicjum Stacjonarne
Informacje dla chorego

Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby.

Wiąże się z całodobowym pobytem Podopiecznego w hospicjum. Przeznaczone dla pacjentów, którzy wymagają stałej opieki medycznej, której nie można zapewnić w warunkach domowych. Zapewniamy opiekę zespołu interdyscyplinarnego: lekarza, pielęgniarski, opiekuna medycznego, psychologa, fizjoterapeuty i kapelana.

W chwili obecnej Hospicjum Dobrego Samarytanina posiada 20 łóżek. Bliskim chorych zapewnia się wsparcie w czasie choroby, jak też po śmierci pacjenta. Taka kompleksowa opieka, połączona ze skupieniem się na jakości życia, skutkuje nie tylko poprawą komfortu i większą satysfakcją, lecz także może przyczynić się do wydłużenia czas trwania życia chorego.

Taka kompleksowa opieka, połączona ze skupieniem się na jakości życia, skutkuje nie tylko poprawą komfortu i większą satysfakcją, lecz także może przyczynić się do wydłużenia czas trwania życia chorego.

Obecność przeszkolonych wolontariuszy, koncentrujących się głównie na pozamedycznych potrzebach pacjentów oraz możliwość stałych odwiedzin pomaga stworzyć atmosferę jak najbardziej zbliżoną do domowej.

OPIEKA HOSPICYJNA JEST NIEODPŁATNĄ FORMĄ POMOCY
Zasady przyjęcia

Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie):

 • cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby nowotworowej w jej schyłkowym
  stadium, a więc po zakończeniu leczenia przyczynowego
 • chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę,
  której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia – łagodzenie cierpienia, jakie
  niesie ze sobą poważna choroba,
 • chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach.

Warunkiem objęcia pacjenta opieką przez Hospicjum jest jego wcześniejsze zarejestrowanie. Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 • Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego wystawione przez lekarza rodzinnego lub prowadzącego,
 • Dowód osobisty chorego (do wglądu),
 • Dowód ubezpieczenia (legitymacja emeryta/rencisty ZUS/KRUS, RMUA, zaświadczenie o
  zatrudnieniu),
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca rozpoznanie choroby
  nowotworowej.
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Hospicjum w pokoju 104 w godz. 8.00-14.30, albo przesłać w formie elektronicznej na adres hospicjum-samarytanin@wp.pl Rejestracji pacjenta może dokonać Rodzina pacjenta lub osoba do tego upoważniona. Szczegółowe informacje na temat opieki oraz rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu 81 534 81 49 wew. 10 / 508 344 995
Rejestracja czynna:
Poniedziałek – piątek
8:00 – 14:30
Nr telefonu: