ZARZĄD. Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, w którym członkowie działają na zasadach 100% Wolontariatu. W skłąd Zarządu wchodzą:
Prezes Zarządu – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Wiceprezes – dr n. med. Łukasz Wiśniowski
Wiceprezes – Marian Jedliński
Skarbnik – Ewa Batorska
Członek Zarządu – ks. dr hab. Jarosław Jęczeń prof. KUL
Członek Zarządu – Monika Zając
Członek Zarządu – dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
Kierownictwo Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej:
Kierownik – mgr Teresa Jóźwiak
Lekarz Naczelny – lek. med. Mariusz Sałamacha
Pielęgniarka koordynująca Oddział A – mgr Agnieszka Golec
Pielęgniarka koordynująca Oddział B – Urszula Marchewka
Statut Hospicjum Dobrego Samarytanina
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2023
Zapoznanie się z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi Stowarzyszenia jest możliwe pod poniższym linkiem po wpisaniu numeru KRS