Hospicyjne Pola Nadziei
Hospicyjne Pola Nadziei
A ten kwiatek, który w rękach trzymam, ten kwiatek, ale także to wszystko, co jest trudem, wzięli na siebie ludzie, którzy się spotkali po to żeby pomóc tym, którym jest najtrudniej. To są Pola Nadziei. Nie zapraszamy nikogo na pola, zapraszamy do tej pewności o prawdzie, o dobru, o nadziei. Do Hospicjów przychodzą wszyscy, którzy podejmują się tego trudu, żeby nie to co smutne, to co przygnębiające, to co jest prawie że rozpaczliwe, miało ostatnie słowo, tylko prawda, dobro i miłość. Pola Nadziei mają wziąć na siebie cząstkę tego trudu, żeby pomóc innym, już nie słowem, ale swoją własną NADZIEJĄ.
Słowa Ks. Kardynała
Franciszka Macharskiego
Ogólnopolska akcja „Pola Nadziei”

Ogólnopolska akcja „Pól Nadziei” została zapoczątkowana w Krakowie w 1997 roku. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie w Krakowie, a od 2003 roku również w innych miastach Polskich – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Każde z nich realizuje program w mieście w którym działa, według własnej koncepcji z zachowaniem zasad i trzech równoważnych celów, do których zaliczają się:

 • szerzenie idei hospicyjnej,
 • pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla terminalnie chorych,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia
  pomocy.

Dlatego nawiązujemy współpracę z Lubelskimi Szkołami:

 1. XXI LO im. św. Stanisława Kostki „BISKUPIAK”
 2. I LO im. Stanisława Staszica
 3. III LO im. Unii Lubelskiej
 4. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
 5. XXIX LO im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
 6. ZSE im. A. J. Vetterów w Lublinie
 7. Szkoła Podstawowa nr 54 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci
  i Młodzieży Słabowidzącej
 8.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 9.  ZS nr 13 w Lublinie
Hospicyjne Pola Nadziei
Zachęcamy wszystkich do współpracy i wsparcia naszego hospicjum w ramach akcji.
Zachęcamy nie tylko szkoły, ale także zakłady pracy i jednostki publiczne. Razem możemy więcej!
Wolontariat
Koordynator Wolontariatu
Paweł Snopek