Zostań Wolontariuszem
I Ty możesz zostać
Dobrym Samarytaninem!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Wolontariatu Hospicjum Dobrego Samarytanina.

Jeśli czujesz, że chcesz nam pomóc w opiece nad naszymi Pacjentami, ale nie wiesz na czym polega praca wolontariusza hospicjum? Masz obawy czy masz odpowiednie kwalifikacje? Czy sobie poradzisz? Napisz do nas i umów się na spotkanie z Koordynatorem. Wspólnie porozmawiamy i pokażemy Ci istotę ruchu hospicyjnego i rolę Wolontariusza.
Wolontariat

W zgłoszeniu prosimy o poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Doświadczenie w wolontariacie i wolontariacie hospicyjnym (nie jest to warunek konieczny)
 • Doświadczenie opiece na osobami chorymi leżącymi (nie jest to warunek konieczny)
 • Numer telefonu
 • Motywację do pracy w naszym hospicjum
 • Forma wolontariatu: wolontariat medyczny/wolontariat akcyjny/modlitewny
Pamiętaj!

Wolontariuszem Hospicjum może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą w ramach szkolnych kół wolontariatu podejmować współprace na uzgodnionych z Koordynatorem warunkach i w uzgodnionym zakresie.

Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 15 lat mogą podejmować wolontariat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych w uzgodnieniu z Koordynatorem oraz za zgodą psychologa.

Wolontariat
Koordynator Wolontariatu
Paweł Snopek
Wolontariat medyczny

Kierowany jest do osób, które chciałyby pomagać bezpośrednio przy naszych Podopiecznych.

Do zadań wolontariusza medycznego należą w szczególności:

 • towarzyszenie chorym oraz ich rodzinom,
 • czytanie chorym,
 • towarzyszenie chorym podczas spaceru na terenie hospicjum,
 • pomoc w przygotowaniu napojów i posiłków dla chorych,
 • pomoc pielęgniarkom, opiekunom medycznym lub salowym w karmieniu chorych,
 • pomoc pacjentom wykonywaniu toalet,
 • czuwanie przy umierającym,
 • pomaganie w czynnościach porządkowych na oddziale opieki paliatywnej m.in. w
  poskładaniu bielizny osobistej i pościelowej,
 • wykonywanie inne czynności pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, pielęgniarek,
  koordynatora wolontariatu lub innych pracowników Hospicjum,
 • pomaganie w organizowaniu imprez i świąt hospicyjnych, koncertów charytatywnych,
 • zebrań wolontariuszy odbywających się z udziałem pacjentów i ich bliskich,
  na prośbę chorego wspieranie modlitwą.

Zapewniamy opiekę doświadczonych Wolontariuszy, a także wsparcie personelu medycznego. Rok rocznie organizujemy specjalistyczne szkolenie przygotowujące do posługi naszym chorym. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo podczas rozmowy z Koordynatorem Wolontariatu.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza, wybierając „Wolontariat medyczny”.

Hospicjum Dobrego Samarytanina
Wolontariat w hospicjum
Wolontariat akcyjny

Kierowany jest do osób, które chciałyby wykorzystać swój wolny czas pomagając Nam w organizowaniu funduszy rzecz naszego Hospicjum oraz akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa naszego powiatu.

Do zadań wolontariusza akcyjnego należą w szczególności:

  • włączanie się w organizację, przygotowanie i realizację eventów charytatywnych na rzecz
  Hospicjum,

 • włączanie się w organizację i przygotowanie uroczystości w hospicjum tj. Jubileusz, Wigilia, Odpust w kaplicy hospicyjnej, Pola Nadziei,
 • udział w kwestach na rzecz naszego hospicjum,
 • pomoc w tworzeniu wystroju okazjonalnego na salach chorych np. na święta itp.,
 • pomoc w tworzeniu naszej strony internetowej,
 • pomoc w przygotowaniu i rozprowadzaniu ulotek, plakatów i innych materiałów
  informacyjnych dotyczących naszej działalności,
 • pomoc w pracach porządkowych na terenie hospicjum.
  • Naszym Partnerem jest lubelska drużyna koszykarska POLSKI CUKIER PSZCZÓŁKA START LUBLIN, na meczach której organizujemy zbiórki publiczne na nasze cele statutowe. Wolontariusze oprócz uczestnictwa w akcji mają możliwość obejrzenia meczu z trybun.

   Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza, wybierając „Wolontariat akcyjny”.

Wolontariat w hospicjum
Wolontariat w hospicjum
Wolontariat modlitewny

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dołączenia do Wolontariatu Modlitewnego im. Św. Ojca Pio. Polega ono na podjęciu trudu systematycznej modlitwy za naszych Podopiecznych, Pracowników oraz Wolontariuszy posługujących przy Chorych.

Tworzymy krąg, w którym Koordynator systematycznie wysyła wiadomości za pośrednictwem SMSów z przypomnieniem oraz intencjami szczególnymi.

Proponowaną przez nas formą modlitwy jest Litania do św. Ojca Pio. Raz w miesiąca organizujemy spotkania z Mszą Świętą oraz adoracją relikwii świętego. Pragniemy także zorganizować wieczystą adorację przy Najświętszym Sakramencie w kaplicy hospicyjnej.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza, wybierając „Wolontariat modlitewny”.

Zostań wolontariuszem