Facebook logo Youtube logo

Hospicium Dobrego Samarytanina

Hospicium Dobrego Samarytanina

Zarząd

 

 

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych:

 

Prezes Zarządu - ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Wiceprezes - dr n. med. Łukasz Wiśniowski

Skarbnik - mgr Ewa Batorska

Członek Zarządu - ks. dr hab. Jarosław Jęczeń prof. KUL

Członek Zarządu - dr hab. Maria Chuchra prof. KUL

Członek Zarządu - mgr Monika Zając

 

Kierownictwo Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej:

 

Kierownik - mgr Teresa Jóźwiak

Lekarz Naczelny - lek. med. Mariusz Sałamacha

Pielęgniarka koordynująca Oddział A - mgr Agnieszka Golec

Pielęgniarka koordynująca Oddział B -  mgr Urszula Marchewka

Rejestracja:
81 534 81 49
508 344 995

Hospicjum Dobrego Samarytanina 2021. Do góry